executor judecatoresc constanta Stelian Beciu

SERVICII

Îndeplinirea corectă şi în timp util a atribuţiilor profesionale conferă substanţă principiului
integrităţii profesionale.

 

Corectitudinea şi integritatea morală sunt valori fundamentale pe care executorul judecătoresc
este obligat să le respecte atât în timpul serviciului, cât şi în afara acestuia.

In conformitate cu Art. 7 din Legea 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:
  • punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

  • notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;

  • comunicarea actelor de procedură;

  • recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;

  • aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;

  • constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de Procedura Civila;

  • întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;

  • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;

  • orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

 

In conformitate cu Art. 8 si 9 din Legea 188/2000, executorul judecătoresc isi indeplinesc atributiile dupa cum urmeaza:

Art. 8 - Executorii judecătoreşti îşi îndeplinesc atribuţiile în circumscripţia curţii de apel în raza căreia se află judecătoria pe lângă care funcţionează, dacă prin lege nu se dispune altfel.
Art. 9 (1) În cazul prevăzut la art. 7 lit. a) este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în a cărei rază teritorială urmează să se facă executarea.
(2) În cazul urmăririi silite a bunurilor este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în a cărei rază teritorială sunt situate sau se află acestea. Dacă bunurile urmăribile se află în circumscripţiile mai multor curţi de apel, competenţa aparţine oricăruia dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă una dintre acestea.
(3) În cazul prevăzut la art. 7 lit. e) este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel unde sunt situate sau se află bunurile în privinţa cărora s-a dispus aplicarea acestei măsuri.
(4) În cazul prevăzut la art. 7 lit. f) este competent executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în a cărei rază teritorială se va face constatarea.
(5) În celelalte cazuri prevăzute la art. 7 este competent orice executor judecătoresc învestit de partea interesată.

MINISTERUL JUSTIȚIEI 
 Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești