ONORARII ȘI TAXE 

'I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.
Tip: Add your own image by double clicking the image and clicking Change Image.'

Executări directe​

Evacuări pentru persoane fizice  ........................................................................................................................................................................................................................  2200 RON
Evacuări pentru persoane juridice ....................................................................................................................................................................................................................  2200 RON
Încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului .................................................................................................................................................................  4400 RON
Vizitarea minorului .................................................................................................................................................................................................................................................    500 RON
Punere în posesie, granituiri, servituți, predari de bunuri pentru persoană fizică ............................................................................................................................  2200 RON
Punere în posesie, granituiri, servituți, predari de bunuri pentru persoană juridică .......................................................................................................................  5200 RON
Desființarea de lucrări sau construcții pentru persoană fizică .................................................................................................................................................................   2200 RON
Desființarea de lucrări sau construcții pentru persoană juridică .............................................................................................................................................................  5200 RON

Executări indirecte
​Urmărirea mobiliară și imobiliară a creanțelor​

Pentru sume mai mici de 50000 RON .......................................................................................................................................................................................................  10% onorariu
Pentru sume intre 50001 - 80000 RON ................................................................................................................................................................................  5000 RON + 3% onorariu
Pentru sume intre 80001 - 100000 RON .............................................................................................................................................................................  5900 RON + 2% onorariu
Pentru sume mai mari de 100001 RON ..............................................................................................................................................................................  6300 RON + 1% onorariu


Proprire
text a fi introdus

Pentru sume mai mici de 50000 RON .......................................................................................................................................................................................................  10% onorariu
Pentru sume intre 50001 - 80000 RON ................................................................................................................................................................................  5000 RON + 3% onorariu
Pentru sume intre 80001 - 100000 RON .............................................................................................................................................................................  5900 RON + 2% onorariu
Pentru sume mai mari de 100001 RON ..............................................................................................................................................................................  6300 RON + 1% onorariu


Alte servicii
persoane fizice

Notificarea și comunicarea actelor de procedură  ........................................................................................................................................................................................   400 RON
Protestul de neplată la cambia, billet la ordin și cecuri ...............................................................................................................................................................................   400 RON
Constatarea unor situații de fapt și inventarierea unor bunuri (239 CPC) ..........................................................................................................................................  2200 RON
Vânzarea la licitație publică a bunului ce face obiectul împărțelii judiciare ..........................................................................................................................................  2200 RON
Sechestrul asigurator ............................................................................................................................................................................................................................................  1200 RON
Sechestrul judiciar ..................................................................................................................................................................................................................................................  1200 RON
Poprirea asiguratorie ............................................................................................................................................................................................................................................  1200 RON
Proces-verbal de ofertă reală .............................................................................................................................................................................................................................    350 RON

Orice alte acte sau operațiuni date prin lege .................................................................................................................................................................................................    200 RON

Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale ...................................................................................................................................................................     200 RON

Confiscări  ...............................................................................................................................................................................................................................     10% din valoarea realizată

Alte servicii
persoane juridice

Notificarea și comunicarea actelor de procedură  ........................................................................................................................................................................................   400 RON
Protestul de neplată la cambia, billet la ordin și cecuri ...............................................................................................................................................................................   400 RON
Constatarea unor situații de fapt și inventarierea unor bunuri (239 CPC) ..........................................................................................................................................  5200 RON
Vânzarea la licitație publică a bunului ce face obiectul împărțelii judiciare ..........................................................................................................................................  2200 RON
Sechestrul asigurator ............................................................................................................................................................................................................................................  2200 RON
Sechestrul judiciar ..................................................................................................................................................................................................................................................  2200 RON
Poprirea asiguratorie ............................................................................................................................................................................................................................................  2200 RON
Proces-verbal de ofertă reală .............................................................................................................................................................................................................................    350 RON

Orice alte acte sau operațiuni date prin lege .................................................................................................................................................................................................    200 RON

Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale ...................................................................................................................................................................     200 RON

Confiscări  ...............................................................................................................................................................................................................................     10% din valoarea realizată

MINISTERUL JUSTIȚIEI 
 Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești