executor judecatoresc constanta Stelian Beciu

LEGISLAȚIE

Activitatea executorilor judecătorești se înfăptuiește în condițiile legii, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale părților și ale altor persoane interesate, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de apartenență politică, de avere sau de origine socială.

MINISTERUL JUSTIȚIEI 
 Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești