executor judecatoresc constanta stelian beciu

ACTE NECESARE

Executorii judecătoreşti şi personalul birourilor de executori judecătoreşti au obligaţia să
păstreze secretul profesional cu privire la actele şi faptele despre care au luat cunoştinţă în cadrul activităţii lor, chiar şi după încetarea funcţiei, cu excepţia cazurilor în care legea sau părţile interesate îi eliberează de această obligaţie.

Alcătuire dosar

În vederea alcătuirii dosarului de executare, creditorul trebuie să depună la biroul executorului judecătoresc următoarele acte: 

  •  cererea de executare silită; 

  •  titlul executoriu în original; 

  •  taxa de timbru; 

  •  timbrul judiciar. 

  
În vederea comunicării unei notificări prin agent procedural, notificantul trebuie să depună la biroul executorului judecătoresc următoarele acte: 

  •  cererea de notificare; 

  •  notificarea în 3 exemplare; 

  •  taxa de timbru; 

  •  timbrul judiciar. 

  
  
 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 
 Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești