1/6
ARII DE ACTIVITATE

Biroul Executorului Judecătoresc Beciu Stelian este specializat în îndeplinirea tuturor atribuțiilor prevăzute de Codul de Procedura Civilă precum și de alte norme aplicabile în materie de executare silită, respectiv executări silite mobiliare și imobiliare, notificarea actelor, recuperări de creanțe, evacuări, etc, activând pe rază județelor Constanța și Tulcea.

 

Executorul Judecătoresc Beciu Stelian se remarcă printr-o foarte bogată practică în domeniul executărilor silite de orice fel, activând în funcția de executor fiscal timp de 5 ani având ca obiect principal colectarea arieratelor bugetare, executor bancar în cadrul diferitelor unități bancare timp de 5 ani având ca obiect principal recuperarea creanțelor prevăzute de titlurile executorii contracte de credit precum și consilier juridic al mai multor societăți comerciale, acumulând astfel cunoștințele necesare pentru o activitate responsabilă și profesionistă la cel mai înalt nivel.

 

Pe plan teoretic, Executorul Judecătoresc Beciu Stelian deține licență în Drept din anul 1999 în cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza” din Iași, o diplomă de absolvire a cursului postuniversitar pe durată de doi ani cu specializarea ''Criminalistica” în cadrul Universității ''Bucuresti” din anul 2002, precum și diplomă de Masterand în Finanțe Bănci la Universitatea "Constantin Brancoveanu” din Brăila, promoția 2010, având lucrarea de dizertație cu tema "Executarea Silită a Creanțelor Bancare”.

 

 

 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 
 Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești